Blau Digital – Documents

Blau Digital


Digitalització de documents.

Digitalització de documents de gran format: pòsters, cartells…

La digitalització de documents d’una mida no superior a DIN A4 la realitzem amb escàners fotogràfics d’alta resolució. En general, si volem mantenir la mida del document, la resolució ha de ser de 300 dpi, ja que per molt que l’augmentem, la qualitat no millorarà. Però si volem ampliar el document, hem de tenir en compte la regla que diu que per duplicar la mida d’un document haurem de multiplicar per dos la resolució.

Per documents grans podem escanejar per parts el document, o si no és possible, el fotografiem per seccions, segons la resolució que es vulgui per obtenir una imatge final amb la combinació de totes les fotografies. La fotografia ens permet treballar amb documents en vertical sense haver de treure’ls del lloc on estan penjants o exposats. La combinació de tècniques fotogràfiques, d’il·luminació, les pròpies de l’escaneig de documents i la composició digital, permet tenir tota mena de documents en format digital, amb una molt alta resolució.

La digitalització de documents de gran format no es pot estandarditzar. Hi ha moltes variables que incideixen en el preu. Per això és recomanable demanar un pressupost sense compromís i realitzarem un estudi d’aquestes variables, per poder presentar un pressupost equilibrat.

La fotografia per sectors necessita d’una tècnica precisa per evitar les desviacions. Després d’il·luminar de forma uniforme el document, dividim l’espai en tants sectors com sigui necessari per obtenir la resolució esperada. Després s’editen els arxius en una imatge creada a partir de totes les fotografies realitzades. Aquest procediment facilita la digitalització de documents en vertical (penjats a la paret), ja que és el suport de la càmera el que es desplaça. Però segons siguin les necessitats de la digitalització, també podem realitzar-la en horitzontal.