Video & Documentary

En aquesta pàgina hem reunit els documentals que hem produït a Imaginaris i a Mc+I, i també alguns dels films i autors que tenim de referència.

  • Documentals produïts per Imaginaris/Mc+I o amb la seva participació: Films
  • Documentals i films de referència: Mediateca.
  • Autors de referència: Autors