Les muntanyes que mogueren la fe

  • LES MUNTANYES QUE MOGUEREN LA FE
  • Una producció d’Imaginris
  • 0:46 – Pal 16:9 – 2011 – català
  • Sinopsi: En totes les valls dels Pirineus hi ha castells, abadies i monestirs, construits fa mil anys per una eglèsia catòlica que lluitava per imposar la seva supremacia espritual, terrenal i intel·ectual, que d’alguna forma perdura fins els nostres dies.
  • Emès per Andorra Televisió (2012).
  • Disponible al canal YouTube d’Imaginaris