Gràfics

La imatge gràfica, en forma de títols, disseny o animació és un element que ha adquirit molta importància en qualsevol producció audiovisual. En les nostres produccions els gràfics els treballem igual que la imatge de vídeo o l’àudio, de forma integrada en el conjunt de la producció.

  • Grafisme. Aplicacions gràfiques en la producció audiovisual.
  • Motion Graphics. Animació 2D i 3D, i integració amb imatge real.
  • Disseny Gràfic. Creació de gràfics i definició d’estils.

Gràfics : GrafismeMotion GraphicsDisseny Gràfic