Streaming privat

No sempre volem que les retransmissions per Streaming tinguin audiència. Per quan ens interessa que l’acte que volem retransmetre pugui ser vist només per les persones que ens interessa convidar, proposem les retransmissions privades, controlant l’accés dels usuaris i gestionant diferents graus de privacitat, des de servidors diferents als habituals YouTube, Facebook Live, Twitch…

La proposta és simple. S’envia un enllaç a les persones que ens interessa convidar a una pàgina on es pot veure l’emissió en directe des d’un reproductor. Els usuaris accediran a una pàgina que es pot personalitzar amb un text de benvinguda, una imatge i un vídeo de presentació. El usuaris podran, si volem, escriure un comentari.

Per més seguretat, a l’accedir a la pàgina es pot demanar una contrasenya. I podem implementar més funcions de privacitat com desactivar la descàrrega del vídeo o impedir el rebobinat, de forma que només es pugui veure l’emissió en directe.

Amb l’Streaming privat en directe evitarem que els cercadors indexin la nostra emissió, assegurant-nos un alt grau de privacitat. Aquesta privacitat pot ser interessant en diverses situacions:

  • Empreses i entitats públiques i privades. Per actes empresarials, assemblees generals, presentacions o rodes de premsa, convidant a socis, clients, especialistes, representants d’altres administracions o mitjans de comunicació.
  • Seminaris, conferències i formacions. Les retransmissions privades son especialment interessants en la formació, per evitar la difusió incontrolada dels nostres continguts.
  • Actes familiars. No sempre els nostres familiars i amics poden assistir a actes tant importants com un casament, bateig o funeral. Per què ningú es perdi un d’aquest moments, l’emissió privada ajuda quan no es possible desplaçar-se.

La producció de l’Streaming en directe privat es pot ajustar a les necessitats de la realització o al pressupost disponible, utilitzant una única càmera i un codificador 4g a un equip multicàmera complet de realització.

Per usuari convidat també es simplifica el procés: només ha d’entrar a l’enllaç que se li envia. No es necessari descarregar cap aplicació o crear un compte, com si fa falta per veure una retransmissió privada a YouTube o a Facebook Live.

Addicionalment està disponible un codi iFrame per la inserció de l’emissió en una pàgina web, per exemple d’una empresa. Aquesta opció personalitza l’emissió i pot afegir una capa més de seguretat.

Per més informació contacta’ns a mci@andorra.ad o truca’ns al +376 321851