Multicàmera i Streaming

Enregistraments Multicàmera i retransmissions Live Streaming.

Ens hem especialitzat en enregistraments multicàmera de diferents tipus d’actes:

  • Congressos i conferències.
  • Presentacions, actes públics i rodes de premsa.
  • Taules rodones i debats.
  • Espectacles: teatre, concerts…
  • Esports: patinatge sobre gel, esquí, tennis, bàsquet…

Tenim diferents solucions per l’enregistrament multicàmera, per ajustar-nos al pressupost disponible:

  • Gravació amb 1 càmera amb operador d’imatge. Opció més econòmica per enregistrar un acte amb una càmera i edició bàsica. També per Live Streaming.
  • Enregistrament o realització en directe amb 1 càmera amb operador d’imatge més i una càmera fixa. Podem connectar-nos a una producció externa d’àudio, utilitzar la nostra pròpia producció (fins a 4 micròfons) o una combinació de les dues opcions. L’enregistrament d’àudio i vídeo s’edita i s’entrega el vídeo de l’enregistrament amb títols i gràfics addicionals. També per Live Streaming.
  • Realització  amb 1 càmera amb operador d’imatge i una càmera fixa, amb inserció de títols i gràfics en directe. Amb 2 operadors i possibilitat d’inserció de títols i gràfics. També per Live Streaming.
  • Realització en directe multicàmera, amb equip complet de realització. A partir de 3 càmeres fins a les que siguin necessàries per cobertura diferents tipus d’esdeveniments: congressos, esports tant en pavellons coberts com en exteriors… L’equip de realització es pot completar amb locucions i publicacions simultànies a diferents canals.

Utilitzem diverses configuracions per Streaming i Live streaming, en espais interiors o en localitzacions exteriors.

 • STREAMING
  • Enregistrament i enviament de material audiovisual per distribució immediata a mitjans de comunicació. Aquesta opció te com a objectiu distribuir a mitjans de comunicació clips de vídeo, entrevistes i fotografies d’un determinat esdeveniment, immediatament després de la seva realització. Connexió per router o 4G.
 • LIVE STREAMING
  • Directe amb una càmera. Publicació a un canal RTMP de la senyal de vídeo d’una càmera amb dos canals d’àudio. La connexió a Internet la fem amb un codificador LiveU Solo, per Ethernet (connexió a un router) o mitjançant un modem 4G.
  • Directe bàsic amb configuracion de dues càmeres i realització en directe, producció de so i gràfics, per la cobertura de diferents tipus d’actes, amb pressupost limitat.
 • MULTICÀMERA per LIVE STREAMING
  • Mulicàmera i Live Streaming per produccions amb més requeriments, personal i equipament. Aquestes produccions les realitzem amb la col·laboració de diferents productores i empreses d’Andorra.

Sistema LiveU Solo per Live Streaming 4G

[Per més informació: mci@andorra.ad]