Música

Enregistrar i produir vídeos amb contingut musical necessita implicació tant en el procés d’enregistrament com en la postproducció. No és suficient disposar del millor equipament, cal escoltar per què el missatge de la música pugui arribar a les persones que puguin veure aquests vídeos.

Des dels inicis de Mc+IMG hem enregistrat molts concerts de música clàssica, jazz, rock… i hem produït reportatges sobre actuacions musicals que hem volgut reunir en aquest portal. No totes les produccions s’han publicat, però hem reunit aquests vídeos: