Covid Art

Durant el confinament, entre el 14 de març i el  12 de juny de 2020, vaig fer una sèrie de fotografies per publicar a les xarxes socials i que he reunit en la pàgina Confinament Covid19. Amb la “nova normalitat” he començat a fer una sèrie de dibuixos que conservat aquí: