Blau Digital

Blau Digital és la marca d’Imaginaris per la restauració i la digitalització d’imatges, de fotografies, negatius, plaques, diapositives, cartells de gran format, cintes de vídeo i pel·lícules. Realitzem els processos de digitalització més habituals i contactem amb diferents empreses especialitzades pels suports més específics. A partir dels arxius digitals, podem restaurar tant imatges fixes com cine i vídeo.

Tota la informació a https://blau-digital.com