Blau Digital

Blau Digital és la marca d’MC+Imaginaris dedicada a la digitalització i restauració de cintes de vídeo, fotografies, diapositives i negatius, amb l’objectiu de conservar-les en format digital, respectant l’estil amb que varen ser creades. Aquests son els suports que digitalitzem:

Digitalització de cintes analògiques a arxius digitals. Edició i millora de la qualitat dels vídeos.

Escaneig i restauració de fotografies.

Escaneig de negatius de pel·lícules, plaques i diapositives.

Escaneig i fotografia de documents de gran format.

Digitalització de cintes analògiques d’àudio a arxius digitals. Edició i millora de la qualitat de so.

Recuperació de fotografies, vídeos o qualsevol tipus d’arxiu d’antics discs flexibles de 3,5″

El material digitalitzat es pot arxivar de diferents formes, des des sistemes NAS i Cloud a suports personalitzats.

La majoria dels suports que digialitzem ho fem des del nostre estudi a Andorra, de forma que no cal enviar cap document fora del país. La discreció i el compromís per mantenir privacitat de les imatges està assegurada en els nostres estudis, i només amb l’autorització expressa dels clients, utilitzem recursos externs. Mai fem cap còpia no demanada, i els arxius dels procés de digitalització i restauració els eliminem 30 dies després d’haver entregat el treball.

Una vegada hem digitalitzat els documents, els podem restaurar. L’ús combinat de software de restauració amb editors de fotografia i de vídeo, ens permet obtenir resultats satisfactoris, ajustats als objectius que ens hem marcat amb el client.