Confinament Covid 19

Fotografies realitzades durant els dos mesos confinament per de la crisi sanitària del virus SARS Cov 2, publicades a les xarxes socials, entre el 14 de març i el 12 de juny de 2020. Per no oblidar… A partir del mes de juny vaig substituir la fotografia pel dibuix, i he recopilat els dibuixos en la pàgina Covid Art.