Imaginaris

A Imaginaris produccions audiovisuals ens dediquem al món de la imatge des de l’any 2002, primer com un lloc web i a partir de 2014 com una empresa de producció audiovisual. Actualment la nostra activitat es centra en una sèrie de projectes i col·laboracions que hem reunit en aquest portal web:

    • Producció audiovisual pròpia i amb la marca Mc+I Video Services.
    • Streaming i Multicàmera de producció pròpia i amb la marca Netvenz.
    • Restauració i digitalització d’imatges a Blau Digital: fotografies, negatius, documents de gran format, vídeo i antigues gravacions d’àudio.
    • Fotografia, com a producció addicional i complementària a les produccions de vídeo. També és un format d’expressió que ens agrada utilitzar en sortides i viatges.
    • Aquest portal també és un arxiu de diferents treballs d’imatge, i els hem reunit en la secció d’Art Work.

        

       

      

Estanys de l’Angonella (Andorra). Estiu 2018.