Imaginaris

A Imaginaris produccions audiovisuals ens dediquem al món de la imatge a Andorra des de l’any 2002, primer com un lloc web i a partir de 2014 com una empresa de producció audiovisual amb la marca Mc+Imaginaris. Actualment la nostra activitat es centra en la producció audiovisual i en una sèrie de projectes i col·laboracions que hem reunit en aquest portal web.

  • Producció Audiovisual. Producció de vídeo professional: reportatges, documentals i publicitat.
  • Live Streaming. Retransmissió en directe per Internet.
  • Multicàmera. Enregistrament d’actes socials, culturals o esportius amb diferents configuracions multicàmera.
  • Gràfics. Grafisme, Motion Graphics i Disseny Gràfic.
  • So. Enregistrament i edició de so per a produccions audiovisuals.
  • Fotografia associada a la producció de vídeo i fotografia professional.
  • Digitalització i Restauració d’imatges amb la marca Blau Digital. Còpies de cintes analògiques VHS, Video 8, Dv o DvCam a formats digitals.

L’Streaming en directe és l’eina que facilita la difusió de continguts en època de pandèmia, i a Mc+IMG tenim diferents solucions de producció.

Moltes de les produccions realitzades per Mc+Imaginaris s’han publicat, i les hem recopilat a l’Arxiu de producció.

Produccions destacades:

Imaginaris també és un arxiu de dibuixos i pintures que hem reunit en la secció ART WORK.