Imaginaris

A Imaginaris produccions audiovisuals ens dediquem al món de la imatge des de l’any 2002, primer com un lloc web i a partir de 2014 com una empresa de producció audiovisual. Actualment la nostra activitat es centra en una sèrie de projectes i col·laboracions que hem reunit en aquest portal web:

  • Producció audiovisual. Amb la marca Mc+I Video Services realitzem la producció professional.
  • Live Streaming i Enregistrament Multicàmera, amb Mc+I Video Services.
  • Cobertura audiovisual d’esdeveniments, amb NetVenz.
  • Restauració i digitalització d’imatges amb la marca Blau Digital.
  • Fotografia, com a producció addicional i complementària a les produccions de vídeo. També és un format d’expressió que ens agrada utilitzar en sortides i viatges.
  • imaginaris.net és un arxiu d’imatges que hem realitzat, en diferents formats, i que hem reunit en la secció d’Art Work.

       

        

Estanys de l’Angonella (Andorra). Estiu 2018.