Imaginaris

Producció audiovisual i retransmissions per Streaming en directe a Andorra.

A Imaginaris produccions audiovisuals ens dediquem al món de la imatge des de l’any 2002, primer com un lloc web i a partir de 2014 com una empresa de producció audiovisual amb la marca Mc+Imaginaris. Actualment la nostra activitat es centra en la producció de reportatges i documentals, en l’enregistrament multicàmera i Streaming en directe. També estem en una sèrie de projectes i col·laboracions que hem reunit en aquest portal web.

Producció Audiovisual. Producció de vídeo professional: reportatges, documentals i publicitat.

Live Streaming. Retransmissions en directe per Internet i retransmissions segures des de servidors privats.

Enregistraments multicàmera. Enregistrament i emissió en directe de congressos, conferències, rodes de premsa, actes socials, culturals o esportius amb diferents configuracions multicàmera.

Gràfics. Grafisme, Motion Graphics i Disseny Gràfic.

So. Enregistrament i edició de so per a produccions audiovisuals.

Fotografia en produccions audiovisuals que requereixin la realització de fotografies.

Blau Digital: Digitalització de cintes de vídeo i d’àudio analògiques. Còpies de cintes VHS, Video 8, Dv o DvCam i altres formats a arxius digitals.

Blau Digital: Serveis digitals. Extracció d’arxius de Floppy Disk. Gravació de programes i emissions de televisió. Subtitulació de vídeos.

  • Moltes de les produccions realitzades per Mc+Imaginaris s’han publicat i les hem recopilat a l’Arxiu de producció.
  • Imaginaris també és un arxiu de dibuixos i pintures que hem reunit en la secció ART WORK.