Blau Digital – Vídeo

Blau Digital


Digitalització de cintes de vídeo analògiques a arxius digitals. Restauració i edició.

Els vídeos enregistrats en cinta magnètica es deterioren. No hi ha cap sistema que les pugui conservar més enllà d’unes desenes d’anys. La única opció és digitalitzar la imatge i el so, i convertir-ho a un arxiu digital. Aquest procés primer implica poder reproduir diferents suports i sistemes de vídeo. A BlauDigital diposem de reproductors VHS, VHS-C, S-VHS, S-VHS-C, Video 8, DvD, Dv, Mini Dv i DvCam. La reproducció la digitalitzem directament a arxius digitals, normalment a MP4-H264, respectant la resolució, codificació de color i frames per segon.

Una vegada disposem de l’arxiu digitalitzat, iniciem el procés de restauració. Segons els criteris definits amb el client, l’objectiu de la restauració es pot centrar més en la conservació de l’original amb que es van enregistrar les imatges, o es poden millorar tant en color com en definició. El resultat és un arxiu estàndard de vídeo MP4-H264 (o qualsevol altre format), amb resolucions que van de l’original dels vídeos VHS (720×576 a 25 frames) a HD (1920×1080 a 25 o 30 frames).

Hem començat a treballar amb software de restauració d’imatges, basat en intel·ligència artificial, que permet escalar a 4K (3840×2160 a 50 frames).

Formats i suports que digitalitzem directament:

  • Cinta VHS, VHS-C i Super VHS
  • Cinta 8mm i Hi8*
  • Cinta Mini Dv, Dv i DvCam
  • Disc DvD
  • Disc Blu-Ray

Digitalitzacions que externalitzem:

  • Betacam, Betacam SP i Betacam Digital
  • U-Matic i U-Matic SP
  • Dvc i Dvc Pro