Blau Digital – Vídeo

Blau DigitalCintes vídeoCintes àudioFloppy DiskGravació TVSubtitulacióTarifes

Digitalització de cintes de vídeo analògiques a arxius digitals. Restauració i edició.

Els vídeos enregistrats en cinta magnètica es deterioren. No hi ha cap sistema que les pugui conservar més enllà d’unes desenes d’anys. La única opció és digitalitzar la imatge i el so, i convertir-ho a un arxiu digital. Aquest procés primer implica poder reproduir diferents suports i sistemes de vídeo. A BlauDigital diposem de reproductors VHS, VHS-C, S-VHS, S-VHS-C, Video 8, DvD, Dv, Mini Dv i DvCam. La reproducció la digitalitzem directament a arxius digitals, normalment a MP4-H264, respectant la resolució, codificació de color i frames per segon.

Una vegada disposem de l’arxiu digitalitzat, iniciem el procés de restauració. Segons els criteris definits amb el client, l’objectiu de la restauració es pot centrar més en la conservació de l’original amb que es van enregistrar les imatges, o es poden millorar tant en color com en definició. El resultat és un arxiu estàndard de vídeo MP4-H264 (o de qualsevol altre format), amb resolucions que van de l’original dels vídeos VHS (720×576 a 25 fps) a HD (1920×1080 a 25 o 30 fps).

Per finalitzar l’edició, podem escalar el vídeo amb software de restauració d’imatges basat en AI, a resolucions HD (1280x720p), Full HD (1920x1080p) i Ultra HD 4K (3840×2160p), augmentar els frames per segon i passar del típic vídeo entrellaçat (la meitat de camps en cada frame) de les gravacions en cinta analògica i cinta Dv, a progressiu (tots els camps en cada frame). Tot amb l’objectiu de millorar la qualitat d’imatge.

Formats i suports que digitalitzem a Blau Digital:

  • Cinta VHS, VHS-C i Super VHS
  • Cinta 8mm i Hi8*
  • Cinta Mini Dv, Dv i DvCam
  • Disc DvD
  • Disc Blu-Ray

Digitalitzacions que externalitzem:

  • Betacam, Betacam SP i Betacam Digital
  • U-Matic i U-Matic SP
  • Dvc i Dvc Pro